Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Rzeszowie

 

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Rzeszowie - adw. Wiesław Pasierb

 

Zastępcy:

  1. adw. Magdalena Bielska,
  2. adw. Justyna Borucka,
  3. adw. Paweł Czajewski,
  4. adw. Piotr Kalisz, 
  5. adw. Małgorzata Poliwka-Pacana,
  6. adw. Agnieszka Wąs-Wróbel,
  7. adw. Tomasz Zawada. 

 

Kierownik Kancelarii Rzecznika Dyscyplinarnego - Kamila Marcinek

Kontakt 

- 17 85 89 017

- 17 85 28 141  wew. 18 lub 19

e-mail: rd.rzeszow@adwokatura.pl