Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Rzeszowie

 

Prezes:  adw. dr Bolesław Kurzępa 

Członkowie :

 1. adw. Andrzej Chrostowski
 2. adw. Dominik Dronka
 3. adw. Michał Grudzień
 4. adw. Agnieszka Kawa
 5. adw. Tomasz Kokowski
 6. adw. Leszek Kołodziejczyk
 7. adw. dr Krzysztof Kopciuch
 8. adw. Maria Kowalska - Złamaniec
 9. adw. Maciej Lew
 10. adw. Monika Malec
 11. adw. Gabriela Misiorowska
 12. adw. Tomasz Pelec
 13. adw. Krzysztof Rejman
 14. adw. Magdalena Rewer
 15. adw. Grzegorz Rogusz
 16. adw. Piotr Rupar
 17. adw. Łukasz Skałuba
 18. adw. Agnieszka Turczak
 19. adw. Wojciech Wróbel
 20. adw. Katarzyna Żmijewska

 

Zastępcy:

---

 

Kierownik Kancelarii Sądu Dyscyplinarnego - Kamila Marcinek

Kontakt:

tel. 17 85 89 017

tel. 17 85 28 141  wew. 18 lub 19