Zespół Wizytatorów ORA w Rzeszowie

 

Przewodnicząca:adw. Inga Jarosiewicz    

Członkowie :

 1. adw. Joanna Augustynowicz–Tokarska
 2. adw. Piotr Fac
 3. adw. Janusz Fortuna
 4. adw. Andrzej Grzywacz
 5. adw. Adam Hein
 6. adw. Jacek Kinczel
 7. adw. Marcin Kobielski
 8. adw. Tomasz Kokowski
 9. adw. Małgorzata Kusy
 10. adw. Piotr Ostafil
 11. adw. Marzena Szklarz–Stepień
 12. adw. Bogusława Szybisz