Zgromadzenie Izby Adwokackiej

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie składa się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów. (art 39 ustawy z dnia 29 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze). Ponieważ skład osobowy Izby Adwokackiej podlega ciągłym zmianom (na listę wpisywani są nowi adwokaci bądź też z listy adwokatów osoby są skreślane) ORA w Rzeszowie nie publikuje na tej stronie składu izby.

W sytuacji gdyby potrzebowali Państwo sprawdzić, czy dana osoba jest wpisana na listę  adwokatów bądź aplikantów adwokackich odsyłamy do oficjalnego rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Adwokacką, który znajduje się na stronie http://www.rejestradwokatow.pl