Szkolenie nr 2 - 1 kwietnia 2023 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie przy współpracy z Komisją Doskonalenia Zawodowego Adwokatów zaprasza na szkolenie zawodowe w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów.

SZKOLENIE NR 2 – 5 pkt.

Termin szkolenia: 1 kwietnia 2023 r., godz. 9.00 – 14.00

Szkolenie przeprowadzi: dr inż. Paweł Kępa

 

Tematy szkolenia:

1.Wartość dowodowa fotografii kryminalistycznej podczas prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia przestępczego

2.Rola kryminalistyki w procesie karnym – technika i taktyka kryminalistyczna

3.Prawno – kryminalistyczna problematyka rekonstrukcji wypadków drogowych. Wyłudzenia i odszkodowania w ruchu drogowym

 

Z uwagi na częstotliwość wydawania postanowień przez organ procesowy o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w postepowaniu sądowym - szkolenie poświęcone jest praktycznym problemom opiniowania i współpracy organu procesowego oraz prawników z biegłymi w zakresie kryminalistyki.

Dodatkowo omówione zostaną kwestie z zakresu wypadków w ruchu drogowym, które stanowią jeden z najważniejszych problemów społecznych, bezpośrednio związanych z zagrożeniem utraty życia, zdrowia, zniszczenia mienia, kosztów medycznych, odszkodowawczych, problemów prawnych, czy obciążenia psychicznego.

 

Szkolenie odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w sali szkoleniowej ORA w Rzeszowie – ul. Litewska 4/6 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, zgłoszenia proszę przesyłać na adres: ora.rzeszow@adwokatura.pl) oraz online za pośrednictwem platformy ZOOM (link do spotkania został przesłany na indywidualne adresy e-mail)

Komunikat w sprawie szkolenia został przesłany na Państwa adresy e-mail z systemu e-SOA  ze skrzynki rzeszow@e-soa.info.

Prosimy o sprawdzenie folderu SPAM i ustawienie adresu nadawcy rzeszow@e-soa.info  jako zaufanego, aby w przyszłości uniknąć umieszczania wiadomości pochodzących od ORA w Rzeszowie w folderze SPAM.

Ze względu na sposób prezentacji materiału prowadzący zaleca udział w szkoleniu w formule stacjonarnej.