Zmarł adw. Andrzej Stepkiewicz

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że w dniu 9 sierpnia 2022 r., przeżywszy 89 lat, zmarł nasz Kolega

Śp. adw. Andrzej Stepkiewicz

 

Najbliższej Rodzinie

przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

 

Dziekan, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz adwokaci Izby Rzeszowskiej.