Bezpłatne szkolenie

Bezpłatne szkolenie "Sytuacja prawna dzieci z Ukrainy" - szkolenie 19 kwietnia 2022 r.

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na szkolenia online: Sytuacja prawna dzieci z Ukrainy - opieka nad dzieckiem oraz kurator w postępowaniu administracyjnym

Szkolenie odbędzie się 19.04.2022 r. w godzinach 18.00-20.00 na platformie zoom.

Link do rejestracji: https://zoom.us/meeting/register/tJUtc-yvqjMtHNIkLabTGsIakNk2OVB2AZL3

 

Prelegentki:

adw. Małgorzata Jaźwińska

Członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji na temat praw człowieka, praw migrantów i uchodźców. Wyróżniona w 2019 r. w konkursie Naczelnej Rady Adwokackiej „Adwokatka Roku”. Doświadczona m.in. w reprezentacji klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawach dotyczących bezprawnego pobytu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych, jak i w sprawach o odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych przed sądami krajowymi (m.in. zakończonych korzystnymi wyrokami sądów okręgowych w Olsztynie oraz Białymstoku).

 

r. pr. Agnieszka Kwaśniewska - Sadkowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka praw dzieci, przeciwdziałania przemocy domowej i pieczy zastępczej oraz działalności organizacji pozarządowych. Trenerka i autorka publikacji związanych z pieczą zastępczą i organizacjami pozarządowymi. Mediatorka, przede wszystkim w sprawach rodzinnych i nieletnich. Doświadczona m.in. w reprezentacji klientów w sprawach regulacji prawnej umów o prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej.

 

Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie NRA:  https://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/sytuacja-prawna-dzieci-z-ukrainy-szkolenie-19-kwietnia/