KDZ wykład "Prawo migracyjne i azylowe w świetle masowego napływu uciekinierów wojennych" - 11.03.2022

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wraz z partnerem Uniwersytetem Śląskim zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich:

 

Prawo migracyjne i azylowe w świetle masowego napływu uciekinierów wojennych”

 

Wykładowca: Pani Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

 

Czas trwania: 60-90 min.

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 11 marca 2022 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 1-1,5 punktu szkoleniowego w ramach doskonalenia zawodowego.

Wykład  nie będzie prowadzony na żywo, zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

 

W przypadku nie posiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji.

Aby to wykonać należy pod linkiem https://palestra.pl/pl/zaloguj wybrać przycisk Rejestracja i zgodnie z wyświetlana informacją uzupełnić wskazane 3 pola. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Państwa biurem ORA celem zweryfikowania czy wpisywane dane są tożsame z danymi dostępnymi w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury, a tym samym w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. W przypadku aktualizacji danych dostęp do portalu Palestry będzie dostępny następnego dnia.

Więcej o portalu Palestra w tym jak można uzyskać punkty szkoleniowe w tym serwisie dostępne jest tutaj: https://palestra.pl/pl/faq

 

Bardzo dziękuję władzom Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszardowi Koziołkowi –Rektorowi UŚ w Katowicach , prof. dr hab. Czesławowi Martyszowi – Dziekanowi WPiA UŚ za możliwość skorzystania z pracy i materiałów uczelni, prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk za podzielenie się praktyczną wiedzą na temat tak ważny w obecnym czasie, adw. Magdalenie Stryja, Centrum Komunikacji Medialnej UŚ.

 

Serdecznie zapraszamy!

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy NRA