PROŚBA WICEDZIEKANA ORA W RZESZOWIE JANUSZA CZARNIECKIEGO

W związku z pomocą prawną dla uchodźców z Ukrainy świadczoną w punkcie w Przemyślu zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie danych kontaktowych adwokatów(nr tel. kom. e-mail), którzy legitymują się dobrą znajomością języków obcych i gotowy są doraźnie udzielać porad prawnych telefonicznie. Pożądane są takie języki jak: angielski, francuski, ukraiński, rosyjski, hiszpański, niemiecki. Numery telefonów przypisane do poszczególnych języków obcych chcemy udostępniać uchodźcom w punktach recepcyjnych w Przemyślu. Przez miasto to przeszło już ponad 500.000 osób uciekających przed wojną, a część z nich to obywatele innych państw, stąd krótka nawet informacja prawna w języku obcym przez telefon jest często konieczna.    

Wicedziekan ORA w Rzeszowie adwokat Janusz Czarniecki