Zaproszenie KDZ WIA na bezpłatne szkolenie dla adwokatów

Komisja Doskonalenia Zawodowego WIA zaprasza wszystkich adwokatów na bezpłatne szkolenie online ze znanym i cenionym wykładowcą z zakresu dyplomacji Pawłem Grotowskim. Tematem będzie "Etykieta wykonywania zawodu" i ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu etykiety biznesowej, szczególnie w kontekście komunikacji oficjalnej i biznesowej oraz budowania profesjonalnego wizerunku adwokata.

Szkolenie odbędzie się 17 lutego 2022 roku, w godzinach 12.00-15.00 na platformie ZOOM.

Za udział w szkoleniu przysługują 6 punktów szkoleniowych.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 lutego 2022 roku.

 

Link do formularza:  https://forms.gle/Zr69PUq2FChic7ZBA

Link do rejestracji na zooma zostanie wysłany do wszystkich zapisanych uczestników w dniu 16.02.2022r.

Liczba uczestników jest ograniczona do 200, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie może zostać udostępnione na stronach internetowych samorządu adwokackiego i na https://palestra.pl/pl/e-palestra/wyklady-wideo/1. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu decyzji o udziale online w szkoleniu.

 

Opis szkolenia:

Szkolenie skupia się na najważniejszych elementach współczesnej komunikacji biznesowej i oficjalnej w tym komunikacji werbalnej oraz pozawerbalnej. Zawiera także nowy komponent "etykieta wideo rozmowy i wideo konferencji", który odpowiada na wyzwania pracy zdalnej i częstych spotkań na platformach komunikacyjnych. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące poprawnych zachowań w relacjach oficjalnych, zastosowania zasady starszeństwa w relacjach służbowych, autoprezentacji i udziału w spotkaniach i naradach oraz zasady klasycznego dress-code dla mężczyzn i kobiet jako jeden z elementów budowania wizerunku i komunikacji.

Szkolenie odpowie między innymi na następujące pytania:

- W jaki sposób kształtować swój wizerunek?

- Jak stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie?

- Jakie są zasady korespondencji oficjalnej i elektronicznej?

- Jak używać nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej?

- Jak prowadzić wideo rozmowy i brać udział w wideo konferencjach?

- Jakie są zasady komponowana stroju biznesowego?

 

Szkolenie podzielone jest na trzy części. Po każdej części przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi, która pozwala wszystkim uczestnikom na wyjaśnienie niejasności lub doprecyzowanie pewnych zagadnień.

 

Kilka słów o prelegencie

Paweł Grotowski. Szkolenia z Etykiety i Protokołu Dyplomatycznego prowadzi od ponad 12 lat. Swoją wiedzę i doświadczenie zgromadził przez 20 lat pracy w administracji publicznej w tym 5 lat w Protokole Dyplomatycznym MSZ. Przeprowadził ok. 200 szkoleń i wykładów w których wzięło udział ponad 5000 osób. Szkolenia prowadziłem m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Polskich Portów Lotniczych, Poczty Polskiej, BGK, PGE, IKEA, BCC, KIG, instytucji finansowych, samorządowych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, wykłady na uczelniach wyższych dla studentów podyplomowych kierunku Zarządzanie oraz MBA.

 

Serdecznie zapraszamy!

Adw. Małgorzata Krzyżowska

Adw. Bartosz Dzikoński

Komisja Doskonalenia Zawodowego WIA