Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży od 6 miesiąca życia do 26 roku życia

 

Jak zgłosić do ubezpieczenia dziecko/ dzieci?

1. Zapoznać się z ofertą ubezpieczenia i wybrać wariant dopasowany do potrzeb,

2. Wypełnić deklarację przystąpienia (od pkt.3- dane dziecka lub ubezpieczanych dzieci oraz data początku ochrony (NP.1.09.2019) , pkt 4 dane rodzica ubezpieczającego dziecka, pkt.5 wybór zakresu- krzyżyk przy SU- zakresy rozszerzone są na dolnej tabeli; składka (jeśli dzieci chodzą do szkoły sportowej należy zaznaczyć składki za szkoły sportowe). Składki sumuje się i wpisuje na dole łączną składkę do zapłaty. Numer konta znajduje się poniżej na deklaracji.

3. Podpisać i wysłać skan deklaracji na maila aleksandra.krakowiak@majorbroker.pl -  po weryfikacji czy wszystkie pola są poprawnie wypełnione, należy wysłać oryginał deklaracji pocztą.