Losowanie do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Realizując postanowienie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na dzień 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) - godz. 11:00 - w siedzibie ORA w Rzeszowie przy ul. Litewskiej 4/9 zarządzamy publiczne losowanie osób, które zostaną wskazane starostom i prezydentom miast do obsługi punktów pomocy prawnej w 2024 r.

Równocześnie informujemy, że losowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem w sprawie wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach pomocy prawnej, który został zatwierdzony uchwałą ORA z dnia 1 września 2021 r.

Obecność adwokatów na losowaniu nie jest obowiązkowa, ale wszyscy zainteresowani będą mile widziani.

Jednocześnie, w związku z napływającymi do ORA licznymi skargami odnośnie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez adwokatów  w punktach, zwracamy się o rozważenie zgłoszonych kandydatur do ich obsługi. W sytuacji ponownych zażaleń ORA będzie zmuszona do weryfikacji osób zgłoszonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.