Pierwszy Turniej Szachowy Prawników o Puchar Dziekana OIRP w Rzeszowie - 11 marca 2023 r.

Pierwszy Turniej Szachowy Prawników o Puchar Dziekana OIRP w Rzeszowie - 11 marca 2023 r.

Szanowni Państwo

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie wraz z Komisją Spraw

Socjalnych, Sportu i Integracji orazKlubem Szachowym ROSZADA Przemyśl

serdecznie zapraszają na Pierwszy Turniej Szachowy Prawników o Puchar

Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

 

I.TERMIN I MIEJSCE

1)Turniej rozegrany zostanie w dniu 11 marca 2023 r.

2)Miejsce: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, ul. K.

Hoffmanowej 8, 35-016 Rzeszów,

3)Potwierdzenie udziału do godz. 9:30, otwarcie turnieju oraz odprawa

techniczna odbędzie się o godz. 9:45, I runda o godz. 10:00.

 

II.CEL TURNIEJU

1)Popularyzacja gry w szachy

2)Nawiązanie kontaktów sportowych

3)Integracja środowisk prawniczych

4)Podnoszenie poziomu sportowego gry w szachy

 

III.SYSTEM GRY

1)Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund

(P'12 + 2" na ruch), W przypadku dużej ilości zgłoszeń turniej zostanie

rozegrany w trzech kategoriach wiekowych (Grupa A: Open, Grupa B:

Juniorzy starsi - ur. 2005 - 2010, Grupa C: Juniorzy młodsi - 2011 i

młodsi)

 

IV.NAGRODY

1)Za zajęcie miejsc I-III Puchary, które zostaną przyznane w trzech

kategoriach wiekowych (Grupa A: Open, Grupa B: Juniorzy starsi - ur.

2005 - 2010, Grupa C: Juniorzy młodsi - 2011 i młodsi)

2)Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.

 

V.ZGŁOSZENIA

1)W turnieju mogąwziąć udział prawnicy (radcowie prawni, adwokaci,

notariusze, sędziowie, prokuratorzy, komornicy, aplikanci, pracownicy

naukowi) oraz członkowie ich rodzin, którzy prześlązgłoszenia do dnia08

marca 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na

stroniewww.chessarbiter.com (http://www.chessarbiter.com)lub na adres

e-mailowybiuro@oirp.rzeszow.pl

2)Udział w turnieju jest bezpłatny.

 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)Każdy uczestnik lub opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z

niniejszym komunikatem organizacyjnym

2)Turniej będzie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami gry

PZSzach.

3)Osoby biorące udział w turnieju ubezpieczająsięwe własnym zakresie

4)Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego

komunikatu organizacyjnego

5)Do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu organizacyjnego

upoważniony jest organizator turnieju, którego decyzje są ostateczne.

 

r.pr. Anna Nowak

Przewodnicząca Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji