Zaproszenie do udziału w VII edycji konkursu „Adwokatka Roku”.

Zaproszenie do udziału w VII edycji konkursu „Adwokatka Roku”.

Ruszyła siódma edycja konkursu „Adwokatka Roku”.

Nagroda stanowi uhonorowanie adwokatki, która w 2023 roku wykazała się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością w tym społeczną lub naukową. 

Przyznanie Nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez kobiety zarówno praktyk zawodowych jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016 r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż załączone formularze są jedyną formą wskazywania kandydatek.

Kandydatury, za pomocą formularza zgłoszeń i zgody, prosimy nadsyłać do dnia 20.02.2024 roku na niniejszy adres mailowy (dzial.osobowy@nra.pl).