TYDZIEŃ POMOCY POSZKODOWANYM PRZESTĘPSTWEM

TYDZIEŃ POMOCY POSZKODOWANYM PRZESTĘPSTWEM

Jak co roku Izba Adwokacka w Rzeszowie uczestniczy w akcji TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW w dniach 20-26.02.2023 r.  

Dzień Ofiar Przestępstw – to polskie święto obchodzone 22 lutego na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003 roku celem monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.  W 1988 roku Parlament Europejski wyznaczył 22 lutego, jako Europejski Dzień Ofiar.  W Polsce, cyklicznie co roku, rozpoczyna się w tym czasie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw  którego jednym z głównych organizatorów jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach tej akcji osoby poszkodowane mogą bezpłatnie zasięgać porad i pomocy prawnej.

Do akcji po raz kolejny włącza się Izba Adwokacka w Rzeszowie, która jak zawsze przy tego rodzaju inicjatywach może liczyć na udział  adwokatów z Naszej Izby pro bono.

Adwokaci służą bezpłatnymi konsultacjami prawnymi osobom pokrzywdzonym przestępstwem w wyznaczonych w ramach akcji dniach i godzinach.